Xiaomi Mi Band 3


Vzhledem k párování a možnosti maximálního využití vÅ¡ech funkcí náramků, je dobré zvolit stejného výrobce náramku jako VaÅ¡eho mobilního telefonu. SamozÅ™ejmÄ› jdou párovat i zařízení jiných znaÄek, ale kompatibilita nemusí být úplnÄ› 100%. Xiaomi Mi Band 3 jsem si vybrala na základÄ› dobrých recenzí pÅ™edchozího modelu Mi Band 2 a rozhodnÄ› své koupi nelituji, i když by se nÄ›jaké mouchy naÅ¡ly.

Propojit lze i výrobky různých znaÄek.

ZaÄnu výÄtem pozitiv. Pro mÄ› osobnÄ› je nejlepší funkcí náramku, možnost upozornÄ›ní na příchozí hovor. Náramek nevydává žádný zvuk, ale zaÄne intenzivnÄ› vibrovat. Mobilní telefony jsou Äím dál vÄ›tší a doba, kdy se nám veÅ¡ly do kapsy kalhot, je dávno pryÄ, takže já ten svůj nosím vÄ›tÅ¡inou v kabelce s milionem dalších vÄ›cí. Každá žena ví, jak dokáží být kabelky bezedné, takže se mi Äasto stane, že zvonÄ›ní zkrátka není slyÅ¡et. Náramek mÄ› vÅ¡ak upozorní a krize je zažehnána.

Další skvÄ›lou funkcí je možnost vyhledávání mobilu. Každý z nás nÄ›kdy založil mobil tak, že ho nebyl schopný najít, pak staÄí na hodinkách zvolit funkci vyhledávání a pokud jste od nÄ›j v dostateÄné vzdálenosti, telefon zaÄne zvonit. Paráda.
Náramek se hodí na chůzi i sport.

Co mÄ› baví, je funkce monitorování spánku, kdy Vám náramek pravidelnÄ› měří srdeÄní tep a podle toho vyhodnocuje délku i kvalitu VaÅ¡eho spánku a po probuzení se Vás mobilní aplikace dokonce zeptá, jak se Vám spalo. Zaujme i možnost srovnání VaÅ¡ich hodnot s ostatními uživateli náramku.

Pokud rádi sdílíte své sportovní výkony, staÄí zapnout sledování polohy, zvolit aktivitu bÄ›hu nebo jízdy na kole a aplikace v mobilu Vám pÅ™esnÄ› zakreslí trasu, kterou jste urazili.  

Zmínila bych i jedno mínus a to nepÅ™esné poÄítání kroků. Žádný náramek není 100% spolehlivý, ale u tohoto modelu se mi stává, že mi naÄítá kroky, i když jsem v tramvaji nebo metru. HodnÄ› kroků mi náramek pÅ™idá i pÅ™i Äesání vlasů, když stojím na místÄ›. Říkala jsem si, že poÄítá máchnutí ruky, ale když jsem Å¡la po ulici s kabelkou pÅ™es loket a rukou nehýbala, poÄítal také. Myslím si, že reaguje na otÅ™esy tÄ›la. Vcelku jsem ale s náramkem Mi Band 3 naprosto spokojená, zajisté potěší i ty nároÄnÄ›jší uživatele.