Když za vás udělá výkopové práce někdo jiný

Představte si, že jste se nedávno stali majiteli rekreační nemovitosti, a chystáte se o nějaké stavební změny na pozemku. Potřebujete například vyměnit oplocení za jiný typ, zpevnit svah za chatou, kde hrozí sesuvy půdy, chcete mít na zahradě skleník nebo zahradní altánek, a to vše má společného jmenovatele – musíte začít výkopovými pracemi.

Výkopové práce v Praze a v kterékoli jiné části naší země vykonávají specializované firmy, které se zaměřují i na ruční výkopy. A na vaší chatě, která se nachází v místech, kam se nedostane těžká technika, anebo je práce pro ni nevhodná, musí nastoupit ruční kopáči. Kdybyste tuto práci vykonávali sami, možná byste to odnesli na svém zdraví, možná byste ji nebyli schopni ani dokončit a možná byste tu také narazili na problém, s nímž si ovšem specialisté ví rady. Co by vás tu mohlo potkat a proč se obrátit na profesionály?

krumpáč na trávníku

Sesuv půdy – ten je již v úvodu článku zmiňován a v případě výstavby oplocení nebo zpevňujících zdí je to skutečně patálie. Terén je nutné zafixovat a postupovat tak, aby nedošlo k narušení statiky stávajících objektů na pozemku a zároveň k podpoře sesuvu a vyvrácení vzrostlých stromů, což může být v chatové oblasti u lesa přímo fatální problém.

výkopové práce

Skalnatý terén – některé chaty bývají postavené na skále nebo v její blízkosti, podobně jako se to kdysi provádělo se zakládáním staveb https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-nemovitych-veci/sazby-dane-ze-staveb/ středověkých hradů. Zde můžete narazit na řadu obtíží při oplocování pozemku a u zahradních staveb, zejména při hloubení jam. V takových situacích si řada amatérů nebude vědět rady.

Fyzická kondice – i relativně bezproblémový terén vás může potrápit, pokud jste si vzali do úst „větší sousto“, než dokážete strávit. Ruční kopáči jsou na takovou námahu zvyklí, ale co vy? Jak často kopete někde výkopy, nebo jak často navštěvujete posilovnu? Dobrá fyzická kondice je zkrátka podmínkou úspěchu těchto prací.