Potřebujete mě i Vy, jen neříkejte

Rád bych se Vám představil, jako užitečný pomocník na palubní desce Vašich dopravních prostředků. Ale mnozí jste možná přesvědčeni o tom, že mě nepotřebujete. Že jsem zbytečnost a stupidní kus plastu, bez kterého se lehce obejdete.
na dálnici s navigací
Važte slova!
Nikdy neříkejte nikdy, když se jedná právě o mě! Jsem kvalitní držák na mobilní telefony , kterého můžete potřebovat. Který nepatří do skupiny zbytečných věcí, bez kterých se rádi obejdete! Hned Vám to vysvětlím!
Představte si situaci.
Jste řidič vozidla, který právě své vozidlo řídí. Znenáhla Vám začne drnčet mobilní telefon v kapse u košile. Máte i vibrace, takže Vás zvonění poměrně znepokojuje i fyzicky. Co uděláte? Potřebujete jej vypnout. Takže pustíte jednou rukou volant a šátráte v kapse. Sakra, mobil Vám vyklouzl do klína a z klína k pedálům! A Vy stále sledujete silniční provoz, který neprobíhá příliš hladce! A mobil stále zvoní. Hlavou Vám probíhá mnoho myšlenek typu: Něco se stalo! Shýbnete se pro mobil? Nebudete se vteřinku věnovat jízdě? Jen to ne! Tak musíte zastavit! Při zjištění, že Vás obtěžovala obchodní nabídka, byste asi proklínal celý svět!
Vidíte? Jak bych se Vám v tento moment náramně šiknul! Jak bych se Vám teď hodil, viďte? A to jste mě do této chvíle považovali za zbytečnost!
Celá situace by vypadala docela jinak! Jen byste uhnul očima na mobil umístěný v držáku a rázem zjistil, kdo Vám volá! Teprve tehdy byste se rozhodl, zda vypnout, nebo vzít hovor na hand free!
telefon auto 5
A to není samozřejmě všechno!
Každý chytrý mobilní telefon nabízí mnoho užitečných aplikací. Jednou z nich je i navigace! Už tedy nemusíte zapomínat doma navigační krabičku. Stačí jen mobil a JÁ! Ano, držák na mobil se stává také velmi užitečným pomocníkem pro Váš mobil v autě a s navigací! Neříkejte, že nemám pravdu!
Tak jak? Změnili jste už svůj názor na mě? To je dobře.
S úctouVáš kvalitní držák na mobil!